Kết quả tìm kiếm: label/blogspot

Thay đổi link cho Blogspot (không có label và datetime trong url)

— Thấy nhiều bạn sử dụng Blogspot không hài lòng lắm với đường dẫn hiện tại của Blogspot. Như có label, datetime trong đường...

Tạo FeedBurner Feed cho Blogspot

— FeedBurner Feed là 1 website cung cấp dịch vụ thu thập tự động bài viết của website miễn phí(1) và tự động gởi mail cho người...