ThichCode.NET: Tool Check Text Link (Check Back Link) ThichCode.NET: Tool Check Text Link (Check Back Link)
ThichCode.NET

My blog

articles about technology, tricks, programming, ... from practical experience.
Tool Check Text Link (Check Back Link)

Tool Check Text Link (Check Back Link)

Do nhu cầu cá nhân có trao đổi text link với các website khác, nên mình làm cái tool này để giúp các bạn check text link (backlink) một các nhanh chóng.

Do nhu cầu cá nhân có trao đổi text link với các website khác, nên mình làm cái tool này để giúp các bạn check text link (backlink) một các nhanh chóng.

Tool Check Text Link (Check Back Link)
Tool Check Text Link (Check Back Link)


Giới thiệu:
- Tool dùng XML để lưu data nên sử dụng rất nhẹ.
- Tool có thể lưu và kiểm tra được nhiều link.
- Tool sẽ hiển thị thông số của Link cần kiểm tra như là text, href, title, target, rel.
P/S : Trong quá trình sử dụng, các bạn thấy sai sót gì góp ý bên dưới để mình khắc phục tool cho hoàn thiện. Thanks!

This article helps ?
If this article does not address your issue, leave a comment below

1 comment:

  1. Dùng phần mềm thế nào vậy? mình đang muốn thử
    Hàng Hhật Bản - YoKo

    ReplyDelete

Most read

Latest