ThichCode.NET: Code hiển thị quảng cáo theo thời gian bằng javascript ThichCode.NET: Code hiển thị quảng cáo theo thời gian bằng javascript
ThichCode.NET

My blog

articles about technology, tricks, programming, ... from practical experience.
Code hiển thị quảng cáo theo thời gian bằng javascript

Code hiển thị quảng cáo theo thời gian bằng javascript

Có bạn inbox hỏi mình cách làm sao cho quảng cáo hiển thị theo thời gian nhất định và chỉ hiện 1 lần khi truy cập website lần đầu tiên. Sau đây là cách làm:

Có bạn inbox hỏi mình cách làm sao cho quảng cáo hiển thị theo thời gian nhất định và chỉ hiện 1 lần khi truy cập website lần đầu tiên. Sau đây là cách làm:

Code hiển thị quảng cáo theo thời gian bằng javascript
Code hiển thị quảng cáo theo thời gian bằng javascript


Mô tả code:
- Code sẽ hiển thị thời gian 1 lần duy nhất khi truy cập vào web.
- Trong code mình cho thời gian hiện lại lần thứ 2 là sau 7200000 ms = 7200 s = 120 phút. Các bạn có thể chỉnh sửa lại theo yêu cầu của mình là được.

P/S : Các bạn click vào "Result" để xem demo trực tiếp trong bài viết. Nếu Result hiển thị không như mong muốn, các bạn copy toàn bộ code qua Test Javascript Online để kiểm tra nha!

This article helps ?
If this article does not address your issue, leave a comment below

3 comments:

Most read

Latest