ThichCode.NET: Code chuyển đổi hình ảnh sang chuỗi data base64 ThichCode.NET: Code chuyển đổi hình ảnh sang chuỗi data base64
ThichCode.NET

My blog

articles about technology, tricks, programming, ... from practical experience.
Code chuyển đổi hình ảnh sang chuỗi data base64

Code chuyển đổi hình ảnh sang chuỗi data base64

Khi thiết kế website, chúng ta có thể tối ưu hóa website bằng nhiều cách, một trong cách đó theo mình thấy là chuyển đổi dữ liệu hình ảnh như logo, icon,... (nói chung là các hình ảnh thường dùng trong website) thành chuỗi data base64. Mời các bạn xem và tìm hiểu về tính năng này bên dưới.

Khi thiết kế website, chúng ta có thể tối ưu hóa website bằng nhiều cách, một trong cách đó theo mình thấy là chuyển đổi dữ liệu hình ảnh như logo, icon,... (nói chung là các hình ảnh thường dùng trong website) thành chuỗi data base64. Mời các bạn xem và tìm hiểu về tính năng này bên dưới.

Code chuyển đổi hình ảnh sang chuỗi da base64 
(Đây là hình ảnh đã được mã hóa)

Đây là data base64 của hình ảnh bên trên:Hình ảnh dạng base64 là hình ảnh đã được mã hóa thành dạng chuỗi data. Với hình ảnh dạng này thì bạn không cần có đường truyền mạng thì vẫn load được hình ảnh.
Ưu điểm :
- Load nhanh vì hình ảnh là dạng chuỗi dữ liệu.
- Vẫn hiển thị hình ảnh khi không kết nối Internet (Bạn hãy ngắt mạng và click vào đây để xem demo)
- Không phụ thuộc vào link hình ảnh (có 1 số plugin dùng cái này, ví dụ JWPlayer....)
Khuyết điểm :
- Do base64 là dạng chuỗi data nên hình ảnh càng lớn thì chuỗi dữ liệu sẽ càng dài -> dẫn tới khó xem trong thiết kế code.

This article helps ?
If this article does not address your issue, leave a comment below

1 comment:

Most read

Latest