ThichCode.NET: Hướng dẫn cài đặt Visual Express For Desktop 2015 ThichCode.NET: Hướng dẫn cài đặt Visual Express For Desktop 2015
ThichCode.NET

My blog

articles about technology, tricks, programming, ... from practical experience.
Hướng dẫn cài đặt Visual Express For Desktop 2015

Hướng dẫn cài đặt Visual Express For Desktop 2015

Sau khi mình viết loạt bài series Auto Leech + Auto Post thì có một số bạn chưa biết gì về C# nhưng muốn tìm hiểu và học hỏi về C#. Nay mình viết bài này để hướng dẫn các bạn trước tiên cần cài Visual Express For Destop 2015 rồi sau đó mới mở source code của mình để soi code.

Sau khi mình viết loạt bài series Auto Leech + Auto Post thì có một số bạn chưa biết gì về C# nhưng muốn tìm hiểu và học hỏi về C#. Nay mình viết bài này để hướng dẫn các bạn trước tiên cần cài Visual Express For Desktop 2015 rồi sau đó mới mở source code của mình để soi code.
Các bạn cài đặt Visual Express For Desktop 2015 theo các bước như sau :
B1 : Vào https://www.visualstudio.com/en-us/products/visual-studio-express-vs.aspx, sau đó Download file từ Express for Desktop như hình trên. Chú ý: File này mình down về là file mồi (chỉ 209KB).

B2 : Sau khi down về file wdexpress_full_ENU.exe, chúng ta click vào vào tiến hành cái đặt bình thường. Vì đây là cài đặt online nên quá trình nhanh chậm sẽ tùy thuộc vào đường truyền bạn nhé.


B3 : Sau khi cài đặt xong thì các bạn mở project bằng cách mở chương trình Visual Express For Destop và vào File -> Open Project, sau đó chọn đường dẫn project cần mở.


This article helps ?
If this article does not address your issue, leave a comment below

Post a Comment

Most read

Latest