ThichCode.NET: Code nhúng ứng dụng vẽ chibi vào website - blog ThichCode.NET: Code nhúng ứng dụng vẽ chibi vào website - blog
ThichCode.NET

My blog

articles about technology, tricks, programming, ... from practical experience.
Code nhúng ứng dụng vẽ chibi vào website - blog

Code nhúng ứng dụng vẽ chibi vào website - blog

Có bạn yêu cầu làm làm cái code nhúng ứng dụng vui là vẽ hình ảnh chibi vào website. Thực ra rất đơn giản, các bạn chỉ cần chèn thẻ ifram là được.

Có bạn yêu cầu làm làm cái code nhúng ứng dụng vui là vẽ hình ảnh chibi vào website. Thực ra rất đơn giản, các bạn chỉ cần chèn thẻ ifram là được.

Code nhúng ứng dụng vẽ chibi vào website - blog


Chèn đoạn code sau đây vào website (blog) tại vị trí cần hiển thị ứng dụng: (chỉnh sửa width và height theo ý bạn là được)
Code nhúng ứng dụng vẽ chibi:
<iframe src="//www.xiibi.com/prueba3.swf" style="border: none;" width="100%" height="600"></iframe>


Code nhúng ứng dụng photoshop online:
<iframe src="//pixlr.com/editor/" style="border: none;" width="100%" height="600"></iframe>

Demo:
This article helps ?
If this article does not address your issue, leave a comment below

Post a Comment

Most read

Latest