ThichCode.NET: Fix lỗi Failed to load resource: net::ERR_FAILED trên Chorme ThichCode.NET: Fix lỗi Failed to load resource: net::ERR_FAILED trên Chorme
ThichCode.NET

My blog

articles about technology, tricks, programming, ... from practical experience.
Fix lỗi Failed to load resource: net::ERR_FAILED trên Chorme

Fix lỗi Failed to load resource: net::ERR_FAILED trên Chorme

Lỗi "Failed to load resource: net::ERR_FAILED" là lỗi mà các coder web hay thấy khi chạy web trên trình duyệt Chrome. Đây là lỗi phát sinh từ mã Javascript. Nguyên nhân chủ yếu là thiếu extension của chrome.

Lỗi "Failed to load resource: net::ERR_FAILED" là lỗi mà các coder web hay thấy khi chạy web trên trình duyệt Chrome. Đây là lỗi phát sinh từ mã Javascript. Nguyên nhân chủ yếu là thiếu extension của chrome.

Fix lỗi Failed to load resource: net::ERR_FAILED trên Chorme

Sau đây là các bước thực hiện sửa lỗi:
Vào https://chrome.google.com/webstore/detail/google-cast/boadgeojelhgndaghljhdicfkmllpafd/reviews?hl=en, sau đó chọn "ADD TO CHROME". Sau khi cài đặt xong thì sẽ không còn lỗi nữa.
Fix lỗi Failed to load resource: net::ERR_FAILED trên Chorme


This article helps ?
If this article does not address your issue, leave a comment below

Post a Comment

Most read

Latest