ThichCode.NET: Cách kiểm tra thông tin Android tivi Sony 2015 ThichCode.NET: Cách kiểm tra thông tin Android tivi Sony 2015
ThichCode.NET

My blog

articles about technology, tricks, programming, ... from practical experience.
Cách kiểm tra thông tin Android tivi Sony 2015

Cách kiểm tra thông tin Android tivi Sony 2015

Cách kiểm tra thông tin Android tivi Sony 2015

Lợi ích của việc kiểm tra thông tin trên tivi

- Nắm rõ thông tin tivi như số seri, ID, phiên bản phần mềm của tivi sẽ tiện cho việc hỗ trợ kỹ thuật, bảo hành tivi.
- Biết được tivi đang ở phiên bản phần mềm nào để kịp thời cập nhật.

Cách kiểm tra thông tin tivi trên Android tivi Sony 2015

Bước 1: Nhấn nút HOME trên remote.


Cách kiểm tra thông tin Android tivi Sony 2015
Nhấn nút HOME

Bước 2: Sau khi giao diện trang chủ của tivi hiện lên, bạn kéo xuống chọn mục Trợ giúp, sau đó chọn mục Hệ thống thông tin. Lúc này các thông tin của tivi sẽ hiện lên trên màn hình.


Chọn mục Trợ giúp
Chọn mục Trợ giúp
Chọn mục Hệ thống thông tin
Chọn mục Hệ thống thông tin
Các thông tin của tivi
Các thông tin của tivi

Lưu ý: Tivi chỉ hiển thị các thông tin về phần mềm, ID, số sê ri, chứ không hiển thị các thông tin về phần cứng như Chip, RAM hay bộ nhớ trong.
This article helps ?
If this article does not address your issue, leave a comment below

Post a Comment

Most read

Latest