ThichCode.NET: Thêm Sub Domain trong Whois ThichCode.NET: Thêm Sub Domain trong Whois
ThichCode.NET

My blog

articles about technology, tricks, programming, ... from practical experience.
Thêm Sub Domain trong Whois

Thêm Sub Domain trong Whois

Thêm Sub Domain trong Whois

Sau đây mình sẽ hướng dẫn thêm sub domain trong Whois, rất đơn giản nên mình chỉ nói sơ qua, có gì không hiểu các bạn bình luận bên dưới.
Thêm Sub Domain trong Whois

Bước 1:Đăng nhập vào Blogspot, chọn Setting -> Basic. sau đó chọn Set up a third-party URL for your blog để lấy giá trị 2 dòng CName

Thêm Sub Domain trong Whois
Bước 2: Điền sub domain cần thiết lập như hình vẽ bên dưới. Sau đó chọn Save.
Thêm Sub Domain trong Whois
Bước 3: Sau khi Save thì sẽ xuất hiện 2 dòng CName như bên dưới. Ở đây các bạn thấy sẽ báo lỗi nhưng đừng lo lắng, lỗi này là do ta chưa thêm 2 dòng CName vào Whois mà thôi.
Thêm Sub Domain trong Whois
Bước 4: Cuối cùng là ta đăng nhập vào http://manage.whois.com/ để thêm 2 dòng giá trị record cho CName (xem chi tiết tại đây). Ở đây ta chỉ thêm record cho CName, không thêm record cho A Record vì đã đã thêm trước đó với domain thichcode.net như ví dụ trong bài viết.

Thêm Sub Domain trong Whois

Vậy là chỉ vài bước đơn giản ta đã thêm thành công sub domain cho Blogspot trong Whois, đơn giản hơn nhiều so với thiết lập domain. Trong bài viết, sub domain mình thêm là kktruyen.blogspot.com.
This article helps ?
If this article does not address your issue, leave a comment below

Post a Comment

Most read

Latest