ThichCode.NET: Fix lỗi không hiển thị hình ảnh trên Blogspot ThichCode.NET: Fix lỗi không hiển thị hình ảnh trên Blogspot
ThichCode.NET

My blog

articles about technology, tricks, programming, ... from practical experience.
Fix lỗi không hiển thị hình ảnh trên Blogspot

Fix lỗi không hiển thị hình ảnh trên Blogspot

Hiện nay, có một số nhà mang cung cấp Internet hạn chế không cho truy cập vào website có domain *.blogspot.com.Ở đây mình chỉ nói cách khắc phục hiển thị hình ảnh, còn về website thì phải mua domain rồi trỏ về.

Hiện nay, có một số nhà mang cung cấp Internet hạn chế không cho truy cập vào website có domain *.blogspot.com.Ở đây mình chỉ nói cách khắc phục hiển thị hình ảnh, còn về website thì phải mua domain rồi trỏ về (bạn xem hướng dẫn tại đây)

Các hình ảnh được up lên trong Blogger có dạng là *.bp.blogspot.com. Vì vậy ta chỉ cần đổi sang thành lh4.googleusercontent.com hoặc lh4.ggpht.com là sẽ hiển thị bình thường. Để làm điều đó, thay vì đổi tên từng ảnh thì ta dùng một đoạn javascript để thực hiện. Ta chèn đoạn code sau đây trước thẻ </body> là ok. Dòng đầu tiên là chèn jquery vào.
<script src="http://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/1/jquery.min.js"></script>
<script type='text/javascript'>
  //<![CDATA[
  $("body img").each(function() {
    $(this).attr("src", $(this).attr("src").replace(/\/[0-9]+(\.bp\.blogspot)?/, "/lh4.googleusercontent"))
  });
  //]]>
</script>
This article helps ?
If this article does not address your issue, leave a comment below

Post a Comment

Most read

Latest