ThichCode.NET: Xóa site đang theo dõi trong Google Analytics ThichCode.NET: Xóa site đang theo dõi trong Google Analytics
ThichCode.NET

My blog

articles about technology, tricks, programming, ... from practical experience.
Xóa site đang theo dõi trong Google Analytics

Xóa site đang theo dõi trong Google Analytics

Google Analytics là một công cụ theo dõi website rất hiệu quả, nhưng có thể bạn chưa biết cách xóa những website mà mình đã thêm vào trong Google Analytics, vì vậy hôm nay mình viết bài này để hướng dẫn cách xóa.

Google Analytics là một công cụ theo dõi website rất hiệu quả, nhưng có thể bạn chưa biết cách xóa những website mà mình đã thêm vào trong Google Analytics, vì vậy hôm nay mình viết bài này để hướng dẫn cách xóa.
Xóa site đang theo dõi trong Google AnalyticsBước 1: Đăng nhập google.com/analytics, sau khi đăng nhập như hình bên dưới thì mình sẽ xóa site ở dòng 2. Bạn click vào site cần xóa (chú ý: Nếu tên site bạn đặt trùng nhau thì nhớ kỹ id của site để tránh xóa nhầm)
Xóa site đang theo dõi trong Google Analytics
Bước 2: Kiểm tra kỹ lại trong Chọn Tài Khoản, Chọn site cần xóa. Sau đó chọn View Settings như trong hình dưới.
Xóa site đang theo dõi trong Google Analytics
Bước 3: Sau khi chọn xong ở bước 2 thì xuất hiện như dưới hình. Bạn chọn Move to strash can, sau đó chọn Trash View.
Bước 4: Sau khi hoàn thành bước 3 thì chúng ta mới chỉ xóa View, chưa xóa được thư mục site. Như hình bên dưới, ta chọn vào here.
Xóa site đang theo dõi trong Google Analytics
Bước 5: Sau khi chọn here, ta chọn Property Settings.
Xóa site đang theo dõi trong Google Analytics
Bước 6: Ta tiếp tục chọn Move to Trash CanDelete property.
Xóa site đang theo dõi trong Google AnalyticsXóa site đang theo dõi trong Google Analytics
 Vậy, với 6 bước đơn giản trên, ta đã xóa được site mà ta không cần theo dõi trong Google Analytics. Chúc các bạn thành công !

This article helps ?
If this article does not address your issue, leave a comment below

Post a Comment

Most read

Latest