Chia sẻ Tool lấy hình ảnh từ bất cứ website nào mà bạn muốn

Dạo rày thích sưu tầm mấy hình Wallpaper cho máy tính mà làm biếng tìm kiếm download từng hình nên hôm nay làm cái tool này để lấy hình cho nhanh. Nay chia sẻ cho bạn nào cần.

Trong quá trình sử dụng, có gì thắc mắc (lỗi hoặc thêm chức năng mới...), vui lòng để nhận xét bên dưới, mình sẽ ghi nhận và fix trong thời gian sớm nhất. Thanks !

Chia sẻ Tool lấy hình ảnh từ bất cứ website nào mà bạn muốn

Hỗ trợ