jPaginate: A Fancy jQuery Pagination Plugin

Tìm tòi trên Inter, thấy plugin dàn trang cho các item này khá hay và đẹp nên đánh dấu tại đây, khi cần xem lại.

jPaginate: A Fancy jQuery Pagination Plugin

Hàm Load Label trong Blogspot sử dụng jquery

Hàm Load Label trong Blogspot sử dụng jquery
Trong Blogspot, ta thường hay sử dụng hàm lấy bài viết theo label với callback, với cách lấy bài viết này, mình thấy khó sử dụng, không linh động với việc nhúng các javascript trong các widget. Vì vậy, hôm nay mình chia sẻ một cách load bài viết theo label mà không dùng callback.

Virus IPZ.EXE : Combating Manual for IPZ.exe Virus

If you still have problem with IPZ.exe after your do Full scan with your McAfee, so please follow this steps:

1. Go to your Task Manager Windows, and select Tab “Process”, click “image name” , check option “Show processes from all users” and search for file “ipz.exe” and select “End Process”

2. Do searching for file “ipz.exe” on your windows explorer, then delete them, please use button “shift+Delete” to make sure the “ipz.exe” was correct fully deleted.


Pagging trong Blogspot

Trong Blogger, không có thanh phân trang theo Label, chỉ có phân theo trang trước, trang sau. Vì vậy, để tiện lợi và mang tính thẩm mỹ cho website, thì sau đây là cách thêm thanh phân trang cho website.
numbered page navigation widget

Queue trong Javascript (Hàng đợi trong javascript)

Trong blogspot, khi chúng ta cần load nhiều Label trên website hay cần thực thi nhiều hàm javascript thì tôi khuyên bạn nên dùng Queue (hàng đợi). Queue hoạt động như sau, ta cần load 10 hàm javascript thì sẽ lần lượt đưa 10 hàm javascript vào Queue (hàng đợi), sau đó sẽ thực hiện từng hàm 1, khi hàm được thực hiện xong thì mới gọi hàm sau thực hiện. Với cách này thì 1 lần sẽ load lần lược từng hàm chứ không load 1 lần 10 hàm, tránh làm chậm website.

Queue trong Javascript (Hàng đợi trong javascript)

Code resize image theo parrent tag (thẻ chứa image) bằng javascript

Đôi khi bạn lập trình web để hiển thị hình ảnh trên web, chúng ta rất khó chịu khi hình ảnh hiện rất khó coi (như ví dụ hình dưới thì hình ảnh bị kéo lại). Sau đây là một đoạn code javascript nhỏ giúp cho chúng ta cải thiện. Chú ý : Bạn cần nhúng jquery vào trước.


Nhúng Facebook Live Chat vào website, blog

Bạn chỉ cần nhúng đoạn code sau vào trước thẻ </body> là hoạt động, sau đó chỉnh sửa CSS để có giao diện như mong muốn.

Phân loại danh mục (label) chuyên nghiệp trong Blogspot

Trong Blogspot, mình có một kinh nghiệm khá hay muốn chia sẻ là cách phân loại danh mục (label) theo 1 cách chuyên nghiệp. Sau đây mời các bạn xem xét và cho ý kiến.
Ví dụ, khi bạn xem trang chi tiết tin tức tại tuotre.vn. Bạn sẽ thấy có mục Tin Liên Quan, Tin Xem Nhiều, Tin Cùng Chuyên Mục. Ở đây mình sẽ phân tích cách đặt label của trang thichcode.net như sau: (xem demo tại đây)
1. Tin xem nhiều : trong Blogspot đã có sẵn widget này nên mình không nói nhiều.
2. Tin liên quan : Với các tin liên quan thì mình sẽ đặt label như sau : tag_tối ưu seo, tag_google, ... (chú ý là có tag_ ở đầu).
3. Tin cùng chuyên mục : thì đặt label là bình thường (ví dụ : Blogspot, SEO, Phần Mềm,...)
Như theo demo ở trên thì Tin Liên Quan (đồng thời cuối bài viết, mình gán các tin này vào nhóm Từ Khóa, nhìn cho chuyên nghiệp tí :v ) mình sẽ để ở đầu bài viết, còn Tin Cùng Chuyên Mục thì mình để cuối bài.
Tin liên quan trong Blogspot
 (Hiển thị tin liên quan trong Blogspot)
Hỗ trợ