Bài viết của tôi

Các bài viết về công nghệ, coder,... từ kinh nghiệm thực tế.
 • Tất cả
 • android (1)
 • blogspot (22)
 • code (30)
 • download (8)
 • Error (1)
 • Javascript (2)
 • kiến thức (2)
 • phần cứng (3)
 • phần mềm (5)
 • seo (13)
 • tài liệu (1)
 • thủ thuật (12)
 • tiện ích (1)
Đồng bộ nhận xét (comment) Facebook giữa Websitte và FanFace

Đồng bộ nhận xét (comment) Facebook giữa Websitte và FanFace

Có bạn hỏi hỏi cách đồng bộ nhận xét giữa FanFace và Website của chúng ta (đối với website đã nhúng nhận xét của FaceBook), có nghĩ là khi bạn share bài viết của mình trên FanFace thì nhận xét đó cũng hiển thị trên Website.

Có bạn hỏi hỏi cách đồng bộ nhận xét giữa FanFaceWebsite của chúng ta (đối với website đã nhúng nhận xét của FaceBook), có nghĩ là khi bạn share bài viết của mình trên FanFace thì nhận xét đó cũng hiển thị trên Website.

Sau đây là cách cấu hình đơn giản:
Bước 1: Vào https://developers.facebook.com/tools/comments, chọn Ứng dụng cần cấu hình.

Chọn ứng dụng Facebook Comment cần cấu hình
Chọn ứng dụng Facebook Comment cần cấu hình
Bước 2: Sau khi chọn xong Ứng dụng, các bạn chọn Cài đặt. Sau khi chọn Cài đặt thì sẽ  xuất hiện như hình bên dưới. Trong đó:
- Sắp xếp bình luận theo : Hàng đầu, Mới nhất, Cũ nhất.
- Bật đính kèm : Nếu bạn check vào Photos thì người đăng nhận xét sẽ nhúng được hình ảnh vào bình luận.
- Bật thông báo : Khi có nhận xét trả lời thì sẽ thông báo cho chúng ta biết.
- Phản chiếu bình luận : Có nghĩa là mình share bài viết trên FanFace và khi có bình luận trên FanFace thì sẽ hiển thị bình luận trên Website của chúng ta và ngược lại.


Cấu hình bình luận Facebook
Cấu hình bình luận Facebook

Đăng nhận xét

Đọc nhiều nhất

Bài viết mới hơn