Code ứng dụng chạy Javascript online

Nhằm phục vụ cho việc test code Javascript một cách nhanh chóng, mình làm 1 đoạn code nhỏ cho các bạn nhúng vào Blog (website) để cho các bạn test code một cách nhanh chóng. Đoạn code này là code Test Javascript Online.

Code ứng dụng chạy Javascript online


Ưu điểm : 
- Test nhanh code Javascript.
- Code mình viết nên không mã hóa.
- Tô màu và chia dòng trong phần edit code (giúp dễ xem và đẹp).

Bài trước
Bài sau

Thíchcode.NET - Mang lại giải pháp cho coder. Nếu các bạn có gì khó khăn trong lập trình thì liên hệ chúng tôi (FanFace). Chúng tôi sẽ hỗ trợ miễn phí cho các bạn.

2 nhận xét:

Hỗ trợ