Bài viết của tôi

Các bài viết về công nghệ, coder,... từ kinh nghiệm thực tế.
 • Tất cả
 • android (1)
 • blogspot (22)
 • code (30)
 • download (8)
 • Error (1)
 • Javascript (2)
 • kiến thức (2)
 • phần cứng (3)
 • phần mềm (5)
 • seo (13)
 • tài liệu (1)
 • thủ thuật (12)
 • tiện ích (1)
Tạo High Light code miêu tả đoạn code

Tạo High Light code miêu tả đoạn code

Nếu bạn viết website chuyên về code thì nên nhúng plugin này vào website, đây là plugin nhằm làm rõ code (có màu). Plugin này dùng rất đơn giản và có thể nhận biết được nhiều đoạn code.

Nếu bạn viết website chuyên về code thì nên nhúng plugin này vào website, đây là plugin nhằm làm rõ code (có màu). Plugin này dùng rất đơn giản và có thể nhận biết được nhiều đoạn code.

Tạo High Light code miêu tả đoạn codeCác ngôn ngữ mà plugin hỗ trợ:

Ngôn ngữ chính:


Ngôn ngữ khác:
Cách sử dụng:
//CSS CODE
<style>
pre {
 margin: 2em 0;
}

.hljs {
 display: block; padding: 1em;
 background: #500; color: #B99;
 border-width: 1px;
 border-style: solid;
 border-color: #400 #700 #700 #400;
}

.hljs-keyword,
.hljs-title,
.hljs-name {
 color: #F0F0F0;
}

.hljs-string,
.hljs-literal {
 color: #F77;
}

.hljs-comment {
  color: #766;
}
</style>


//JAVSCRIPT CODE
<script src="https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/highlight.js/9.4.0/highlight.min.js"></script>
<script>hljs.initHighlightingOnLoad();</script>
$(document).ready(function() {
 $('pre,blockquote').each(function(i, block) {
  hljs.highlightBlock(block);
 });
});


THAM KHẢO THÊM TẠI : highlightjs.org

Đăng nhận xét

Đọc nhiều nhất

Bài viết mới hơn