Tạo High Light code miêu tả đoạn code

Nếu bạn viết website chuyên về code thì nên nhúng plugin này vào website, đây là plugin nhằm làm rõ code (có màu). Plugin này dùng rất đơn giản và có thể nhận biết được nhiều đoạn code.

Tạo High Light code miêu tả đoạn codeCác ngôn ngữ mà plugin hỗ trợ:

Ngôn ngữ chính:


Ngôn ngữ khác:
Cách sử dụng:
//CSS CODE
<style>
pre {
 margin: 2em 0;
}

.hljs {
 display: block; padding: 1em;
 background: #500; color: #B99;
 border-width: 1px;
 border-style: solid;
 border-color: #400 #700 #700 #400;
}

.hljs-keyword,
.hljs-title,
.hljs-name {
 color: #F0F0F0;
}

.hljs-string,
.hljs-literal {
 color: #F77;
}

.hljs-comment {
  color: #766;
}
</style>


//JAVSCRIPT CODE
<script src="https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/highlight.js/9.4.0/highlight.min.js"></script>
<script>hljs.initHighlightingOnLoad();</script>
$(document).ready(function() {
 $('pre,blockquote').each(function(i, block) {
  hljs.highlightBlock(block);
 });
});


THAM KHẢO THÊM TẠI : highlightjs.org
Bài trước
Bài sau

Thíchcode.NET - Mang lại giải pháp cho coder. Nếu các bạn có gì khó khăn trong lập trình thì liên hệ chúng tôi (FanFace). Chúng tôi sẽ hỗ trợ miễn phí cho các bạn.

0 comments:


Hỗ trợ