Bài viết của tôi

Các bài viết về công nghệ, coder,... từ kinh nghiệm thực tế.
 • Tất cả
 • android (1)
 • blogspot (22)
 • code (30)
 • download (8)
 • Error (1)
 • Javascript (2)
 • kiến thức (2)
 • phần cứng (3)
 • phần mềm (5)
 • seo (13)
 • tài liệu (1)
 • thủ thuật (12)
 • tiện ích (1)
Khắc phục lỗi load file *-css_bundle_v2.css trong Blogspot (test trên PageSpeed Insights)

Khắc phục lỗi load file *-css_bundle_v2.css trong Blogspot (test trên PageSpeed Insights)

Khi dùng PageSpeed Insights đễ kiểm tra website trên nền tảng Blogspot, ta thấy lỗi hay gặp là https://www.blogger.com/…/v1/widgets/2901518656-css_bundle_v2.css và https://www.blogger.com/…&zx=f303f44a-0b63-4177-8c37-e46b8c8971d4. Thực ra đây không phải là lỗi mà là các file này được sinh ra tự động trên Blogspot.

Khi dùng PageSpeed Insights đễ kiểm tra website trên nền tảng Blogspot, ta thấy lỗi hay gặp là https://www.blogger.com/…/v1/widgets/2901518656-css_bundle_v2.css và https://www.blogger.com/…&zx=f303f44a-0b63-4177-8c37-e46b8c8971d4. Thực ra đây không phải là lỗi mà là các file này được sinh ra tự động trên Blogspot. Cách fix là ta không cho phát sinh tự động ra các file này.

Khắc phục lỗi load file *-css_bundle_v2.css trong Blogspot (test trên PageSpeed Insights)


Sau đây là cách khắc phục (có 2 cách)
Cách 1:
- Tìm <b:skin><![CDATA[/* ------------ */ ]]></b:skin> ta copy nội dung trong thẻ này vào thẻ <style></style>, sau đó đổi tên thẻ <b:skin><![CDATA[/* ------------ */ ]]></b:skin> thành &lt;style type=&quot;text/css&quot;&gt;&lt;!-- /*<b:skin><![CDATA[*/]]></b:skin>.
Với cách 1, nếu nội dung trong thẻ <b:skin></b:skin> có chứa các biến (Ví dụ: <Variable name="body.background.color" description="Outer Background" type="color" default="#2e2e2e" value="#f0f0f0"/>) thì ta lần lượt đổi body.background.color thành giá trị cụ thể tương ứng với class hay id trong <style></style>.
Hạn chế : Mắc công thay giá trị biến đã được khai báo trong <b:skin></b:skin> và bị vỡ Layout (Bố cục) trên trang quản trị.

Cách 2:
- Tìm <head> thay bằng &lt;head&gt;</head> thay bằng &lt;/head&gt;&lt;!--<head/>--&gt;
Ngoài ra nếu bạn muốn vô hiệu hóa file Plusone.jsWidgets.js được load tự động trong Blogspot thì bạn thay </body> thành &lt;!--</body>--&gt; &lt;/body&gt;
Ưu điểm: Không cần thay đổi biến trong <b:skin></b:skin>, không bị vỡ Bố cục (Layout) trên trang quản trị.

Chúc các bạn thành công !

1 nhận xét:

Đọc nhiều nhất

Bài viết mới hơn