Thêm Widget bình luận mới nhất cho Blogspot

Đôi khi chúng ta muốn xem bình luận mới nhất trong Blogspot nhưng rất phiền phức khi phải đăng nhập vào Blogger, vì vậy có 1 cách tốt hơn là ta thêm widget bình luận mới nhất trên trang chủ ở bất kỳ vị nào hay bất kỳ trang nào.

Sau đây là các bước làm :

1. Vào Blogger -> Layout -> Add a Gadget-> Chọn HTML/Javascript

2. Copy đoạn code sau đây vào Widget vừa mới tạo.
Sau đó tìm và thay thế thichcode.net bằng địa địa chỉ web của bạn.
<script style=text/javascript>
function showrecentcomments(json) {
  for (var i = 0; i < a_rc; i++) {
    var b_rc = json.feed.entry[i];
    var c_rc;
    if (i == json.feed.entry.length) break;
    for (var k = 0; k < b_rc.link.length; k++) {
      if (b_rc.link[k].rel == 'alternate') {
        c_rc = b_rc.link[k].href;
        break;
      }
    }
    c_rc = c_rc.replace("#", "#");
    var d_rc = c_rc.split("#");
    d_rc = d_rc[0];
    var e_rc = d_rc.split("/");
    e_rc = e_rc[5];
    e_rc = e_rc.split(".html");
    e_rc = e_rc[0];
    var f_rc = e_rc.replace(/-/g, " ");
    f_rc = f_rc.link(d_rc);
    var g_rc = b_rc.published.$t;
    var h_rc = g_rc.substring(0, 4);
    var i_rc = g_rc.substring(5, 7);
    var j_rc = g_rc.substring(8, 10);
    var k_rc = new Array();
    k_rc[1] = "Jan";
    k_rc[2] = "Feb";
    k_rc[3] = "Mar";
    k_rc[4] = "Apr";
    k_rc[5] = "May";
    k_rc[6] = "Jun";
    k_rc[7] = "Jul";
    k_rc[8] = "Aug";
    k_rc[9] = "Sep";
    k_rc[10] = "Oct";
    k_rc[11] = "Nov";
    k_rc[12] = "Dec";
    if ("content" in b_rc) {
      var l_rc = b_rc.content.$t;
    } else if ("summary" in b_rc) {
      var l_rc = b_rc.summary.$t;
    } else var l_rc = "";
    var re = /<\S[^>]*>/g;
    l_rc = l_rc.replace(re, "");
    document.write('<div class="rcw-comments">');
    if (m_rc == true) document.write('On ' + k_rc[parseInt(i_rc, 10)] + ' ' + j_rc + ' ');
    document.write('<span class="author-rc"><a href="' + c_rc + '">' + b_rc.author[0].name.$t + '</a></span> đã bình luận');
    if (n_rc == true) document.write(' trên ' + f_rc);

    if (o_rc == 0) {
      document.write('</div>');
    } else {
      document.write(': ');
      if (l_rc.length < o_rc) {
        document.write('<i>&#8220;');
        document.write(l_rc);
        document.write('&#8221;</i></div>');
      } else {
        document.write('<i>&#8220;');
        l_rc = l_rc.substring(0, o_rc);
        var p_rc = l_rc.lastIndexOf(" ");
        l_rc = l_rc.substring(0, p_rc);
        document.write(l_rc + '&hellip;&#8221;</i></div>');
        document.write('');
      }
    }
  }
}
</script>
<script style=text/javascript>
    var a_rc = 5;
    var m_rc = false;
    var n_rc = true;
    var o_rc = 100;
</script>
<script src=http://thichcode.net/feeds/comments/default?alt=json-in-script&callback=showrecentcomments></script>
<style type="text/css">
.rcw-comments a {
    text-transform: capitalize;
}

.rcw-comments {
    border-bottom: 1px dotted;
    padding-top: 7px!important;
    padding-bottom: 7px!important;
}
</style>

Bài trước
Bài sau

Thíchcode.NET - Mang lại giải pháp cho coder. Nếu các bạn có gì khó khăn trong lập trình thì liên hệ chúng tôi (FanFace). Chúng tôi sẽ hỗ trợ miễn phí cho các bạn.

1 nhận xét:

 1. Mình đã làm được với trang của mình. Cảm ơn AD nhiều
  Các bạn vào xem DEMO: tại đây nha!
  Nhớ bấm kết nối để trao đổi nhiều hơn nha.
  Thank!

  Trả lờiXóa

Hỗ trợ